Studiedag 28 februari 2022: ‘Vrijheid van religie onder druk’

Het statuut van religie in de samenleving wordt steeds penibeler. Deze neerwaartse trend van het gepercipieerde belang van religie wordt reeds in vele termen samengevat: ontkerkelijking, secularisering, laïciteit. Ook in België wordt een dergelijke evolutie vastgesteld. Niet alleen op juridisch en politiek niveau, ook op het brede maatschappelijke niveau ziet het ernaar uit dat religie…

Lees meer

Mark Geleyn: ‘Gelovigen zijn niet welkom in deze staat’

De voorbije vijfentwintig jaar dienden vrijzinnigen in dit land herhaaldelijk wetsvoorstellen in om het begrip laïciteit in de grondwet te loodsen. Met andere wetsvoorstellen wilden zij de financiering van de erediensten afschaffen, het godsdienstonderwijs afbouwen, of de vrijheid van godsdienst wegmoffelen onder vrijheid van meningsuiting. Die wetsvoorstellen zijn intussen een klein stapeltje geworden. Wat ook…

Lees meer

Jelle Creemers: ‘Recht en vrijheid – ook voor moskeeën?’

Patrick Dewael pleitte er onlangs in “Terzake” voor dat we tot een situatie moeten komen “waarbij er meer moskeeën worden erkend, omdat ze op die manier ook het voorwerp kunnen uitmaken van controle, waardoor de andere moskeeën zich eigenlijk automatisch een beetje buiten het grondwettelijk en wettelijk kader plaatsen.”

Lees meer