Nikolaas Sintobin: ‘De zelfvernieuwende kerk’

Indrukwekkend wat een golf van enthousiasme er op gang is gekomen sinds de verkiezing van Jorge Bergoglio tot paus. Bij mensen uit de Kerk, maar net zo goed bij mensen die daar weinig tot niets mee te maken hebben. Het lijkt wel dat de nieuwe paus in brede kringen grote hoop heeft doen ontstaan. Er…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Franciscus wordt een paus voor de moderniteit’

Bij de nieuwe paus valt vooreerst de naam op die voormalig kardinaal Jorge Bergoglio gekozen heeft: Franciscus. Deze naam zegt veel over wie Bergoglio is. Het is in de eerste plaats een intentieverklaring. Franciscus verwijst uiteraard naar Franciscus van Assisi, de minderbroeder, de man van de nederige armoede en van de eenvoud. Woorden die in…

Lees meer