Kolet Janssen: ‘Niet wegkijken, moei u!’

Het beeld dat me bijbleef van storm Eunice, is dat van de mama die wanhopig worstelde met een omverwaaiende buggy-met-kind in een druk busstation. En hoe het minutenlang duurde voordat er eindelijk een paar omstaanders bijsprongen. Mensen denken spontaan dat ze best wel edelmoedig en dapper zullen zijn, als ze getuige zijn van een noodsituatie.…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Nooit meer als vroeger?’

De arrestatie van Dutroux was een echte game changer. Het had gevolgen voor de manier waarop we onze kinderen opvoeden. Maar we beslissen zelf welke impact we die feiten laten hebben op hun en ons leven. Precies zoals we dat ook met de terroristische aanslagen moeten doen.

Lees meer

Kolet Janssen: ‘Pas op of ik verkoop je!’

Als je zeven bent, ben je zeker geen baby meer. Het is dus te hopen dat ‘baby D.’ niet opmerkt dat de nieuwsuitzendingen de laatste tijd voor een deel over haar gaan. Dat ze geadopteerd is, zal ze wellicht wel weten. Dat is ook niet zo uitzonderlijk: op elke school zitten er adoptiekinderen, en de…

Lees meer

Mieke Van Hecke: ‘Gezinnen, partners in opvoeding?’

In een krant verscheen het profiel van de ‘daders’ van het vandalisme in de Britse grootsteden. Zonder de problematiek uit de weg te willen gaan van de ontgoochelde, moedeloze kansarme jongere uit onze eigen vierde wereld of in een uitgesloten allochtone gemeenschap, veroordeeld tot werkloosheid en beperkte opvang in het net van sociale zekerheid, moeten…

Lees meer