Willy Bombeek: ‘Holebi’s zijn ook kinderen van God’

De boodschap van paus Franciscus over het geregistreerde partnerschap (DS 22 oktober) heeft mij als gelovige homo zeer verheugd. Paus Franciscus heeft zich reeds herhaalde malen positief uitgesproken over homoseksualiteit. Hij maakt het onderwerp bespreekbaar. Dat een kerkelijke wereldleider zich zo expliciet uitspreekt, is uniek. Het is geen ‘slip of the tongue’.

Lees meer

Kolet Janssen & Liesbeth Pulinckx: ‘Enige revolutie die belangrijk is, is er één van tederheid’

Hillary Clinton werd in haar verkiezingsstrijd door zowat alle progressieve partijen in Vlaanderen gepusht, maar welke politicus in Vlaanderen zou durven zeggen wat Clinton in haar nieuwe boek What Happened zegt? Namelijk verwijzen naar de paus als inspiratiebron voor haar eigen denken, veel verdergaand dan het lapidaire zinnetje ‘God bless America’.

Lees meer

Mark Van de Voorde: ‘De encycliek van Franciscus zou wel eens de Rerum Novarum van de ecologie kunnen worden’

De Amerikaanse populaire krant USA Today plaatste het nieuws van de uitgelekte milieu-encycliek op de voorpagina en kopte erboven dat “met één pennentrek de paus het klimaatdebat zou kunnen veranderen”. De katholieke conservatieve presidentskandidaat Rick Santorum zal het niet graag hebben gelezen. Hij had onlangs Franciscus nog aangeraden om zich niet over klimaat en milieu…

Lees meer

David Dessin: ‘Paus Franciscus en het afgetobde Europa’

‘Europa is een achterhaald, vermoeid apparaat, zoals een grootmoeder die niet langer productief en levendig is.’ Het klinkt als een zin uit een speech van de Eurosceptische Nigel Farage, maar het is integendeel een uitspraak van paus Franciscus tijdens zijn recente speech voor het Europese parlement. Veel belangrijker dan de inhoud van die speech, was…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Toch wel een straffe paus…’

Je moet het toch maar doen om vandaag als paus openlijk, eerlijk en zonder meer vergiffenis te vragen voor het vroegere kindermisbruik met priesters als daders. Dergelijke duidelijke erkenning door deze kerkleider van morele fout en schade staat in schril contrast met het vroegere angstvallig spreken of zwijgen met vrees voor eigen imagoschade of financiële…

Lees meer

Kolet Janssen: ‘De wittebroodsweken van Franciscus’

Onvoorspelbare beurssprongen en onverwachte successen van politici hebben ons al geleerd dat wij mensen veel minder rationeel zijn dan we zelf graag denken. Toch heb ik altijd een hekel gehad aan uitspraken als ‘het volk vatte weer hoop’. Het had voor mij iets van een slechte plot in een historisch drama dat naar het einde…

Lees meer

Paul Quirynen: ‘Franciscus wordt een paus voor de moderniteit’

Bij de nieuwe paus valt vooreerst de naam op die voormalig kardinaal Jorge Bergoglio gekozen heeft: Franciscus. Deze naam zegt veel over wie Bergoglio is. Het is in de eerste plaats een intentieverklaring. Franciscus verwijst uiteraard naar Franciscus van Assisi, de minderbroeder, de man van de nederige armoede en van de eenvoud. Woorden die in…

Lees meer