Paul Quirynen: ‘Wilders en Martin Luther King’

Het recht op vrije meningsuiting is één van de pijlers van een moderne rechtsstaat… en toch… Artikel 19 van onze Grondwet waarborgt de vrijheid voor ieder burger om op elk gebied zijn mening te uiten. Artikel 10 EVRM klinkt gelijkaardig. En ook in het eindarrest dd. 21.04.2004 van het Hof van Beroep van Gent in…

Lees meer