Studiedag: ‘Ouderen afgeschreven. Corona legt een sluipende tendens bloot’

We herinneren ons nog allemaal de schrijnende beelden uit de woon- en zorgcentra tijdens de eerste lockdown. Terwijl alle aandacht uitging naar de situatie in de ziekenhuizen, speelden zich dramatische toestanden af bij de ouderen in de woon-en zorgcentra. Wat er toen (niet) gebeurd is, legt een veel diepere crisis bloot. Hoe gaan wij in onze samenleving om met ouderen? Hoe is de beeldvorming en de omgang met ouderen zo drastisch kunnen veranderen? Van het wijze kapitaal van een samenleving worden ze steeds vaker tot een “last”, een “probleem”. Hoe kunnen we ouderen opnieuw valoriseren voor wie ze zijn en hen de plaats geven in onze maatschappij die ze niet alleen verdienen, maar zelfs rechtmatig toekomt? Eeuwenlang en tot op heden (in alle culturen buiten de Westerse) werden ouderen gerespecteerd voor hun waardigheid en werd een beroep gedaan op hun wijsheid. Ook in onze samenleving hebben ze steeds een centrale plaats gekregen. Wat is er dan zo veranderd? De studiedag zal pijnlijk accuraat blootleggen hoe met ouderen doorgaans wordt omgesprongen en vooral hoe het anders kan en ja zelfs moet.

Moderator: Prof. Hans Geybels (KULeuven)

Sprekers: Bert Vanderhaegen, UZ Gent – Prof. Theo Boer, PThU – Dirk Lips, Curando – Prof. Jessie Dezutter, KULeuven – Lindsy Desmet, KULeuven – Prof. Jan De Volder, KULeuven en Sant’ Egidio – Prof. Chris Gastmans, KULeuven

De opname is hier te herbekijken.

Laat een reactie achter