Willy Maes: ‘Eindtermen zo strikt dat er geen ruimte is voor motivatie’

Woensdag ging het Katholiek Onderwijs naar het Grondwettelijk Hof om de invoering van de nieuwe eindtermen te betwisten. Onder het mom van internationale studies die uitwijzen dat ons onderwijs achteruitgaat, worden er nieuwe eindtermen ingevoerd die zodanig opgedreven zijn qua hoeveelheid, dat de scholen geen eigen project meer kunnen uitwerken. Als grootouder ga ik akkoord met deze juridische stap van het Katholiek Onderwijs.

De eindtermen en de inhoud van de leerplannen hebben goede grond nodig om tot volle wasdom te komen. De kwaliteit van deze grond hangt af van een aantal factoren: intelligentie van de leerlingen, hun motivatie en inzet. Hier hebben school en leerkrachten een grote invloed op. Onlangs zei een politicus in een televisie-interview: “Je moet je kind als het terugkomt van school niet vragen: ‘Was het plezant op school?’, maar eerder: ‘Wat heb je geleerd vandaag?’”. Mijn stelling daarentegen zou zijn: je moet proberen leerlingen graag te laten doen wat moet gedaan worden.

Ik spreek uit ervaring. Tijdens mijn het secundair deed ik niet graag Frans. Maar toen de leraar ons teksten liet lezen van filosofen zoals Teilhard de Chardin, Camus of Sartre, dan had hij mijn volle aandacht. Ik was er mateloos door geboeid en… mijn Frans ging er op vooruit! Of toen de leraar Engels ons vroeg om zelf songs aan te brengen voor analyse in de les, waardoor we teksten Don McClean of van Leonard Cohen ontdekten, dan zaten we allemaal op het puntje van onze stoel met gespitste oren.

Ik geloof dat de leraar een grote rol speelt door de geestdrift die hij of zij uitstraalt en de creativiteit die hij of zij aan de dag legt. Vele decennia later herinner ik me nog steeds gemotiveerde leraars en hun impact op mijn inzet toen. Misschien moeten wij als maatschappij wat meer waardering tonen voor dit beroep. Dit zijn eigenlijk topjobs die een enorme invloed uitoefenen op de toekomst van onze samenleving.

Conclusie: vanuit mijn eigen ervaring stel ik vast dat er meer nodig is dan enkel eindtermen die van A tot Z gedefinieerd zijn om het leerniveau van leerlingen te verhogen. Belangrijker is het opwekken van interesse bij de leerlingen waardoor de motivatie en inzet stijgt. Dit kan moeilijk in leerplannen vastgelegd worden, want de motivatie van de leerlingen verschilt van klas tot klas en er is niemand beter om zijn publiek in te schatten dan de leraar. Bijgevolg dient hiervoor ruimte voorzien te worden waardoor onderwijsinstellingen hun eigen project kunnen uitwerken.

Bron: Het Belang van Limburg

Laat een reactie achter