Berichten door Ides Nicaise

Ides Nicaise: ‘De overheid moet de sociale en etnische mix in scholen bewaken door de vrije schoolkeuze in te perken’

In de afgelopen dagen is weer “pijnlijk interessant” gebleken hoe media en politiek de wetenschappelijke inzichten over sociale ongelijkheid in het algemeen, en binnen het onderwijs in het bijzonder, naar hun hand zetten en de beleidsimplicaties verkrachten. Uit ons onderzoek over 15 jaar gelijke­onderwijs­kansen­decreet kwamen twee kernboodschappen naar voren: het GOK-beleid heeft vruchten afgeworpen, maar…

Lees meer

Ides Nicaise: Werklozen verarmen om armoede te bestrijden?

De regering onderzoekt een meer efficiënte degressiviteit van de werkeloosheidsuitkeringen. Volgens hoogleraar Ides Nicaise is dat een vreemde hersenkronkel “om de geplande besparingen in de werkloosheid te rechtvaardigen, laat men de werkloosheidsuitkeringen sneller onder de armoedegrens dalen om de armoede te bestrijden”. De auteur erkent dat er een bepaalde logica achter zit, maar “wel een…

Lees meer

Stop met besparen, tijd voor een sociaal beleid

Het besparingsbeleid na de financiële en economische crisis heeft veel meer schade veroorzaakt dan tot nog toe werd aangenomen. Dat schrijft KU Leuven-onderzoeker Ides Nicaise in een opiniestuk in deze krant. ‘De langetermijneffecten moeten beter in kaart worden gebracht.’

Lees meer

Uitspraak Ides Nicaise

“Ik heb geleerd om me regelmatig de vraag te stellen wie mijn naaste is, wie diegene is die mij het meest nodig heeft. Op de kast in mijn bureau hangt er een uitspraak van Ghandi: ‘Vraag je elke avond voor je gaat slapen af wie de armste mens was die je vandaag bent tegengekomen.’ Dat…

Lees meer