Kolet Janssen: ‘Wij zijn geen heiligen’

Aan het begin van het jaar mag ik van mezelf één leugenachtig beeld de wereld uit proberen te helpen. Dit jaar kies ik dat van de ‘perfecte gehandicapte’ of de ‘dankbare vluchteling’. Want die grove vertekening van de werkelijkheid doet soms meer kwaad dan goed.

Lees meer

Hans Geybels: ‘Geen plaats in de herberg?’

Om een of andere onverklaarbare reden herinner ik me glashelder één uitspraak uit mijn carrière op de banken van de lagere school. Ze kwam van de godsdienstleraar. Mijn lagere school heette in die tijd nog een “staatsschool” en er was een aparte leraar voor het vak godsdienst. Begin december haalde hij een stel aftandse prenten…

Lees meer

Hans Geybels: ‘Wereldvluchtelingendag, actueler dan ooit’

Het vluchtelingenprobleem – let op de terminologie van probleem – staat in ons land vrij recent op de agenda. Tot voor kort werden we enkel geconfronteerd met de fenomenen van immigratie en van allochtonen. Het komende decennium zal volledig in het teken staan van vluchtelingen. Overigens, tot vrij recent uitte die kwestie zich onder het…

Lees meer