Michaël Merrigan: ‘Oekraïne, spiegel van het Europees cynisme: wie mensenrechten ondergeschikt maakt aan economie verkoopt zijn ziel’

Sluipschutters schieten op demonstranten. Een gebied niet veel kleiner dan België wordt door een buurland snel en efficiënt geannexeerd. Nochtans zijn deze landen – Oekraïne, Rusland – lid van de Raad van Europa, de Europese instelling die 47 landen telt die zich gebonden weten door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (en…

Lees meer

Antoon Vandevelde: ‘De sterkste schouders’

Economen hebben geen glazen bol om de toekomst precies te voorspellen, maar toch zijn er enkele algemene trends waarover een ruime mate van eensgezindheid bestaat. We weten bijvoorbeeld dat we normaal gesproken – als we gespaard blijven van een financiële systeemcrisis – voor de volgende vijftien jaar in West-Europa een economische groei kunnen verwachten van…

Lees meer

Ellen Van Stichel: ‘Groene bedreiging’

Het is ‘dag van de biodiesel’, maar dat is geen reden om te feesten, zegt ELLEN VAN STICHEL. Er gaat geen dag voorbij of het is de ‘Dag van…’. Vandaag is het die van de biodiesel. Onwaarschijnlijk, maar waar. Wat op het eerste gezicht een feest moet zijn, heeft echter een stevige schaduwzijde. Het meest…

Lees meer