Mark Lambrechts: ‘Dialoogschool is ook luisteren naar arme gezinnen’

In het het Sint-Lievenscollege blijft het aantal kinderen uit een sociaal achtergestelde buurt jaar na jaar stijgen. In het basisonderwijs waren er in 2015 775 leerlingen, van wie 572 uit een buurt met de indicator schoolachterstand. De kansarmoede-indicator (totaal aantal indicatorkenmerken gedeeld door het aantal leerlingen) voor het secundair onderwijs bedroeg in 2015 1,70, terwijl…

Lees meer

Patricia Adriaens: ‘Arme zelfstandigen? Bestaan die écht?’

Is armoede bij zelfstandigen een onderschat maatschappelijk probleem, of verbergen de officiële inkomens veel “zwart”? Dit is maar één van de vooroordelen die leven ten opzichte van zelfstandigen.   Reëel probleem Niet eens altijd onterecht, maar toch moet je niet iedereen over dezelfde kam scheren. Laatst was ik op bezoek bij een vriend, fotograaf. Hij…

Lees meer

Danielle Colsoul: ‘Leven met 1.000 euro per maand?’

Naar aanleiding van de dag van verzet tegen extreme armoede verscheen in de meeste kranten een kort bericht over het aantal mensen dat in ons land in armoede leeft; de cijfers zijn sinds vorig jaar gestegen tot boven de 15%. Dit lijkt me een ontoelaatbaar percentage voor een welvarend land, zelfs al delen ook wij…

Lees meer

Ellen Van Stichel: ‘Groene bedreiging’

Het is ‘dag van de biodiesel’, maar dat is geen reden om te feesten, zegt ELLEN VAN STICHEL. Er gaat geen dag voorbij of het is de ‘Dag van…’. Vandaag is het die van de biodiesel. Onwaarschijnlijk, maar waar. Wat op het eerste gezicht een feest moet zijn, heeft echter een stevige schaduwzijde. Het meest…

Lees meer